Tiếng Việt    English


CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM
Địa chỉ : Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân,
Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (+84) 054. 3751 702 - 3751 703
Fax: (+84) 054. 3751 701
Email: info@donglam.com.vn